Stamboom of niet?

Zoekertjessites kennen tegenwoordig een groot aanbod van Golden Retriever pups.

Sommige met stamboom, vele zonder. Een stamboomloze hond is niet minderwaardig aan een hond met stamboom, maar je dient je vragen te stellen bij de beweegredenen van deze fokkers.

Het aanvragen van een stamboom kost geen massa’s geld, maar houdt wel in dat de fokker gebonden is aan regels. Regels zoals de verplichte minimum- en maximumleeftijd van de fokdieren en verplichte rusttijd van de teef tussen twee nesten. Bij het fokken zonder stamboom is er geen controle mogelijk en heeft de fokker vrij spel.

Naast het rekening houden met leeftijdsgrens/rusttijd is men in België tevens verplicht het DNA-profiel van de ouderdieren te laten vastleggen, en een DNA-controle te laten uitvoeren op het nest wanneer de pups 6 à 7 weken zijn. Door een DNA-controle van de ouderdieren te laten doen, kunnen erfelijke ziektes worden opgespoord.

Verder dienen beide ouders officieel geröntgend te zijn op hun heupen omdat Golden Retrievers nogal gevoelig zijn aan heupdysplasie. Hebben de ouders A, B of C- heupen, dan mag ermee gefokt worden, honden met D-heupen zijn uitgesloten voor de fok. Ook de ellebogen moeten officieel gescreend worden.

Verder moet er ook jaarlijks een oogonderzoek gebeuren bij een oogspecialist voor o.a. controle op cataract en PRA.

Een stamboom mag dan voor vele mensen een onbelangrijk papiertje zijn, het is de enige manier om info te verkrijgen over de afkomst van uw hond en over het karakter, gezondheid en uiterlijk van zijn voorouders.

Een hond met stamboom kost natuurlijk ook meer dan een hond zonder stamboom. De aankoopprijs van je hond is echter maar een fractie van de kosten die je zult besteden gedurende de hopelijk 12 à 13 jaar dat je je hond bij je zal hebben. Denk maar aan voeding, huisvesting, dierenartskosten, speeltjes, snoepjes,…….